จริยธรรม.คอม

You are here: หน้าแรก ข่าว ข่าวเยาวชน สุภาษิตไทย สื่อสีใสวัยโจ๋
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

สุภาษิตไทย สื่อสีใสวัยโจ๋

(0 votes)
คนโบราณสอนลูกสอนหลานได้เห็นภาพผ่านสำนวนสุภาษิต คำพังเพยต่างๆ สุภาษิตไทย
ถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นภาพที่เด็กคิดเด็กๆ เห็น เด็กๆ วาดไว้ในใจจะเป็น
อย่างไร วันนี้พวกเขาต่างถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีสีสัน เข้าถึง เข้าใจ น่ารัก
น่าเอ็นดูเมื่อเร็วๆ นี้ โรงพยาบาลมนารมย์จัดโครง การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ

"คุณค่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยไทย" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยนำสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยไทยเหล่านั้นมาประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

125มีน้องๆ เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 2,300 ชิ้น แต่ละผลงานหยิบยกสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยสะท้อนออกมาผ่านงานศิลปะได้อย่างน่าสนใจ126

 

ผลการตัดสิน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ด.ช.กฤษฏิ์ นิติธรรม โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ จ.นครสวรรค์ ชื่อผลงาน ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิด รองอันดับ 1 ด.ญ.ณัฏฐณิชา วงศ์คำ โรงเรียนเทศบาล 4 จ.พะเยา ชื่อผลงาน มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ รองอันดับ 2 ด.ญ.ศิรินทรา ปูชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ชื่อผลงาน ปิดทองหลังพระ

ระดับชั้นประถม ศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.อลิชา ตั้งวรเกษม โรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน ปลาใหญ่กินปลาเล็ก รองอันดับ 1 ด.ญ.ธันยธรณ์ เรืองศักดิ์ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน กระต่ายตื่นตูม รองอันดับ 2 ด.ญ.วิจิตรา ดลวิจิตร โรงเรียนวัดดอกไม้ กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน ไม้ซีกงัดไม้ซุง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ด.ช.วุฒิกร วรรณโคตร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน น้ำน้อยแพ้ไฟ รองอันดับ 1 ด.ญ.ธมนันท์ แอนกำโภชน์ โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน มาเหนือเมฆ รองอันดับ 2 ด.ญ.ทศพร ธาดาสันติพงษ์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่ ชื่อผลงาน กิ้งก่าได้ทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศนายภัทร บุญล้อม โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี ชื่อผลงาน หนีเสือปะจระเข้ รองอันดับ 1 น.ส.ธนัชชา ลีลางกูร โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ ชื่อผลงาน ดินพอกหางหมู รองอันดับ 2 นายปฏิภาณ หลวงเทพ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี ชื่อผลงาน ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

น้องวุฒิกร วรรณโคตร์ ชั้นม.3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ เจ้า ของรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สะท้อนสำนวนสุภาษิต "น้ำน้อยแพ้ไฟ" เล่าว่าสุภาษิตต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การวาด รูปยังถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มสมาธิ

น้องภัทร บุญล้อม ชั้น ม.5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราช บุรี เจ้าของผลงาน "หนีเสือปะจระเข้" รางวัลชนะเลิศมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่าว่า ที่เลือกสุภาษิตนี้เพราะอยากให้ทุกคนระวังตัวให้รอบคอบ ไม่ไปสร้างปัญหาให้ผู้อื่น แล้วเราก็จะมีความสุข การวาดรูปยังช่วยพัฒนาจิตใจ อารมณ์ ให้ความเพลิดเพลินและมีสมาธิ

น้องณัฏฐณิชา วงศ์คำ ชั้นป.2 โรงเรียนเทศบาล 4 จังหวัดพะเยา บอกว่า ที่เลือกสำนวนสุภาษิตไทย มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ เพราะว่าได้ยินพ่อแม่และครูพูดและสอนอยู่บ่อยๆ จนจำขึ้นใจ และเข้าใจความหมาย ทำให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าการจะทำอะไรหากไม่ร่วมมือก็ไม่ควรไปวุ่นวายหรือขัดขวางผู้อื่นทำให้งานเสียหาย สำ นวนสุภาษิตไทยทุกคำล้วนมีความหมายและสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

น้องปฏิภาณ หลวงเทพ ชั้นม.5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราช บุรี รองอันดับ 2 เจ้าของภาพวาดสำ นวนสุภาษิต ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกสุภาษิตนี้เพราะได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของคนเรา ถ้าจะมองจากภายนอกต้องอาศัยการแต่งหน้า ซึ่งมาจากการปรุงแต่ง แต่ที่จริงภายในต้องมีจิตใจดี อย่ามองคนที่ภายนอกเพียงอย่างเดียว จะทำให้เรารู้จักป้องกันตัวเอง ไม่หลงเชื่อไว้ใจใครง่ายๆ

"สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไทยนานวันยิ่งเลือนหายไป เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่แท้จริง มักพูดกันเพียงเพราะติดปาก หรือสนุกๆ ซึ่งน่าเสียดายที่บรรพบุรุษคิดค้นสำนวนเหล่านี้ขึ้นมา หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ ปล่อยให้ คำศัพท์สแลงหรือศัพท์วัยรุ่นเข้ามาแทน อีกไม่นานก็คงจะหายไป

ที่หนูเลือกวาดรูป มาเหนือเมฆ เพราะเป็นสำนวนที่หนูชอบและคิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจความหมาย การจะสื่อออกมาเป็นภาพวาดนั้นถือเป็นโจทย์ที่ท้าทาย หนูจึงเลือกวาดรูปนี้ออกมาค่ะ" น้องธมนันท์ แอนกำโภชน์ นักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ รองอันดับ 1 กล่าว

 

ที่มา:www.khaosod.co.th

 

คอมเมนต์ล่าสุด

พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระอง
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบา
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคค
Popular Vote
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
แถลงการณ์ Jariyatam Short Film ครั้งที่
http://www.famouslouisvuitton.com/damier