จริยธรรม.คอม

You are here: หน้าแรก พุทธชยันตี ๒๐๐๐ ปี บูโรพุทโธแห่งศรีวิชัยก้าวสู่ยุคเสื่อมถอย
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

๒๐๐๐ ปี บูโรพุทโธแห่งศรีวิชัยก้าวสู่ยุคเสื่อมถอย

(1 vote)

พุทธศักราช ๒๐๐๐ ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุโขทัย ขณะที่อาณาจักรศรีวิชัย หลังจากที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุด  ประชาชนเกิดศรัทธาหยั่งลึกในพระพุทธศาสนา เกิดการสร้างมหาเจดีย์บูโรพุทโธขึ้น จากนั้น พระพุทธศาสนาก็เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความเสื่อมถอย และถูกทำลายไปอย่างราบคราบ จากกองทัพกษัตริย์มชปาหิตแห่งฮินดู และตามด้วยกองทัพมุสลิม เป็นดาบสุดท้าย เกิดอาณาจักรมุสลิมขึ้นมาแทนอาณาจักรศรีวิชัย กลายเป็นรัฐอิสลามแห่งอินโดนีเซียและมาเลเซีย ในปัจจุบัน

นับแต่นั้น พระพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัย ก็ก้าวเข้าสู่ยุคมืดชั่วนิรันดร์กาล