จริยธรรม.คอม

You are here: Home News General News พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา ปี 2556
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา ปี 2556

(0 votes)

186484วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  มหาเถรสมาคม พร้อมด้วยรัฐบาล เปิดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2556  โดยมี พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม(พศ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

Dim lights Embed Embed this video on your site

พระพรหมสุธี กล่าวสัมโมทนียกถาว่า  วันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งคณะสงฆ์ขออนุโมทนา ที่รัฐบาลและพศ.เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว เป็นการแสดงความปรารถนาที่ดีงามต่อพระพุทธศาสนาร่วมกัน เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันส่งเสริมเช่นนี้ ก็เป็นการส่งเสริมให้เราทุกฝ่ายที่นับถือพระพุทธศาสนาร่วมกันได้น้อมนำหลักพระธรรมคำสอน ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในวันมาฆบูชา มาสู่การปฏิบัติ โดยละเว้น ความชั่ว ไม่ทำบาปทั้งปวงทางกาย วาจา และใจ การทำความดี การทำความดีทั้งหลายทางกาย วาจา และใจ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ คือ ทำจิตใจให้เป็นสมาธิ  เมื่อพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์มาปฏิบัติ  ก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งจะทำให้ประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป
นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า คณะรัฐบาลได้มีมติส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 วัน คือ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  พร้อมสนับสนุนพุทธศาสนิกชนให้ร่วมงานวันสำคัญเหล่านี้ ในการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก การที่ประเทศไทย มีศิลปวัฒนธรรม ที่งดงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ก็เพราะประเทศไทยมีบรรพบุรุษที่ยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมาถึงปัจจุบัน ดังนั้น วันมาฆบูชา มาบรรจบในวันที่ 25 ก.พ.นี้ ถือว่า เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง ที่จะเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี หมั่นฝึกฝนจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ให้สมกับการเป็นพุทธศาสนิกชน รวมทั้งน้อมนำความดีนั้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองของพสกนิกรชาวไทย แล้วอธิษฐานจิตน้อมเอาความเป็นสิริมงคลเกิดร่มเย็นเป็นสุขต่อตนเอง ครองครัว ประเทศชาติต่อไป
ด้านนายนพรัตน์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่วัดสระเกศฯ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.พ.ตั้งแต่เวลา 10.00เป็นต้นไป โดยจะมีกิจกรรมเจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ตอบปัญหาธรรมะ สักการะพระธรรมเจดีย์ วาดภาพธรรมะ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม ส่วนที่พุทธมณฑล สำหรับที่พุทธมณฑล ในวันที่ 23 ก.พ. เวลา 16.00 น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 25 ก.พ. 2556

กำหนดการ

 

Latest Comment

พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระอง
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบา
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคค
Popular Vote
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
แถลงการณ์ Jariyatam Short Film ครั้งที่
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตร
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
ถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหา กษัตริย์ก็
พระพุทธชินราช รุ่นมหาจักรพรรดิ
เสียดายพลาดโอกาสเพิ่งเปิดเจอเว็บ ไม่รู้ว

Online Users

0 users and 131 guests online